Fragment z Ew. Jana 1:1 | Jezus – Bóg czy byt boski?

Jednym z kluczowych wersetów w Piśmie Świętym, które świadczą o boskości Pana Jezusa, jest sam początek Ewangelii Jana. Tak naprawdę, po odpowiednim zrozumieniu tego, co jest tam napisane, odpowiedź na pytanie znajdujące się w nagłówku zdaje się dosyć prosta, gdyż fragment ten w miarę jasno precyzuje sprawę:

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo”

Ew. Jana 1,1 

Napisane jest – Słowo, czyli Jezus (Ew. Jana 1,14) jest Bogiem. Dlaczego więc niektórzy ciągle tego nie uznają? Warto tutaj zamieścić zrozumienie tego zagadnienia przez np. Świadków Jehowy, którzy jak wiadomo, są jednym z przodujących społeczności, które popierają idee, iż Jezus nie jest Bogiem, a stworzeniem.

„W wersecie tym występują dwie formy greckiego rzeczownika theòs (bóg). Pierwsza z nich jest poprzedzona rodzajnikiem określonym ton (biernik od rodzajnika ho) i w tym wypadku odnosi się do Boga Wszechmocnego. Ale w drugim miejscu rzeczownikowi theòs nie towarzyszy rodzajnik. Czyżby został omyłkowo opuszczony? „

www.jw.org 

W związku z tym ŚJ uważają, że Jezus jest jedynie pewnego rodzaju bytem boskim. Rzeczywiście słówko theòs – grecki rzeczownik w formie mianownika nie posiada w tym przypadku rodzajnika:

Na początku było Słowo; Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo

εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και  (brak) θεος ην ο λογος

Jednak czy przyczyną tego jest to, iż Jezus rzeczywiście nie jest Bogiem?  Najlepszym sposobem, aby to sprawdzić, jest zwykłe zajrzenie do oryginału NT w miejsca, gdzie używane jest słówko θεος. Zaglądając tam, można dojść do wniosku, że ŚJ oraz podobnie wierzące społeczności nie mają w tej kwestii racji, a konkretnie:

Po pierwsze, sytuacja ta nie jest jakąś wyjątkową sytuacją, lecz słówko θεος bez rodzajnika często występuje przy określaniu Bogiem Boga Ojca, np.:

Gal 2,6  ;  Gal 6,7  ;  1Tes 2,5

W związku z tym istnieją dwie możliwości – albo wszędzie będziemy przyjmować te same zasady gramatyczne lub należy również przestać uznawać Boga Ojca za Boga. Myślę, że większość osób się zgodzi, że pierwsza opcja jest bardziej odpowiednia. Nie zrozumiałe jest, czemu w przypadku Ew Jana 1,1 niektórzy zaczynają przyjmować w ogóle inne zasady gramatyczne, niż w przypadku reszty Biblii.

Po drugie, bardzo ciekawe jest, że często słówko θεος bez rodzajnika oznacza po prostu Boga jako nieokreślonego Boga, ale nadal Boga(!), np. – można powiedzieć „Nikt nie wie, czy istnieje jakiś Bóg” albo „Ja wierzę że istnieje tylko jeden Bóg”, z kolei θεος z rodzajnikiem będzie oznaczać określonego Boga np. „Ja wierzę, że istnieje tylko jeden Bóg i nim jest nasz Bóg. Jest to podobne znaczenie jak przedimek „the” w j. angielskim, np.:

Mar 12,32  ;  Jan 8,54  ;  Flp 3,19  ;  1Kor 8,4  ;  2Tes 2,4  ;  Hebr 11,16  ;  Obj 21,7

W wersetach, które zostały wcześniej wymienione, chodzi najprawdopodobniej o to samo, tylko nie widać tam tego tak wyraźnie. W każdym razie nawet bez względu na samą przyczynę braku rodzajnika można zauważyć, iż nie oznacza to jakoby słówko θεος, traciło swoje pierwotne znaczenie. Parafrazując fragment Ew. Jana 1,1, aby łatwiej było go zrozumieć, można przedstawić jego treść w następujący sposób:

Na początku było Słowo, Słowo było u naszego Boga, ale Słowo również jako takie jest Bogiem.

Podsumowując, nie ma żadnych podstaw, żeby to, iż Jezus jest nazwany Bogiem, traktować w sposób inny niż po prostu jest tam napisane. Pomimo że apostoł Jan w swych dziełach i tak mocno podkreśla boskość Jezusa, to raczej w tym wersecie oddaje on najdobitniej to przesłanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *