Jezus: „Ja jestem” | Jezus – Bóg czy byt boski?

Po otwarciu Ewangelie Jana w ósmym rozdziale można zobaczyć ciekawy dialog pomiędzy Jezusem a okolicznymi Żydami. Podczas ich rozmowy Jezus oznajmił im, że Abraham bardzo ucieszył się, gdy ujrzał „dzień” Pana Jezusa (w. 56). Żydzi zaczęli oczywiście pytać go z niedowierzaniem, jak to niby jest możliwe, skoro nie ma on jeszcze nawet 50 lat. Abraham natomiast żył prawie 2 tys. lat wcześniej. Jezus w bardzo ciekawy sposób odpowiedział im na te wątpliwości:

 Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.

Ew. Jana 8,58

Wypowiedź ta wywołała tak wielkie emocje, że Żydzi chwycili za kamienie i chcieli go czym prędzej zabić (Jezus od nich uciekł). Dlaczego tak się na niego oburzyli? Kiedy przeanalizuje się dokładnie powyższą wypowiedź, to wydaje się ona nie być zbudowana poprawnie gramatycznie, bo czy nie lepiej brzmiałoby np. „Zanim Abraham był, ja już byłem”? Jednak w tekście oryginalnym wyraźnie zapisane są słowa εγω (ja) ειμι (jestem – czas teraźniejszy) (czyt. ego ejmi). Ciekawe jest, że kiedy sięgniemy do Księgi Wyjścia 3:14, gdzie Pan Bóg przedstawia się Mojżeszowi, zobaczymy dokładnie to samo wyrażenie.

A Mojżesz rzekł do Boga: Gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza: Jestem, który jestem.

2 Moj 3,14

Warte uwagi jest to, iż w Septuagincie użyte jest tam nawet te samo sformułowanie εγω ειμιŻydzi oburzyli się na Pana Jezusa, ponieważ nazwał się on w ten sam sposób co Pan Bóg. W Biblii oczywiście, sformułowanie „Ja jestem” nie występuje jedynie w wypowiedziach Pana Boga. Chociażby Józef przy spotkaniu swoich braci powiedział: „Ja jestem Józef! Czy ojciec mój jeszcze żyje?”. Jednak ciągle należy pamiętać, że tak nazwał się Pan Bóg i w wielu miejscach Biblii sformułowanie „Ja Jestem” wyraźnie odnosi się do wypowiedzi z księgi wyjścia, ponieważ zastosowanie w nich tego sformułowania występuje w zupełnie innej otoczce.

Niestety wiele osób należących do organizacji antytrynitarnych, używa przekładu Biblii „Nowego Świata”.  Bardzo ciężko będzie im zauważyć tę zależność, ponieważ autorzy tego przekładu błędnie przetłumaczyli te wersety:

Wtedy Żydzi rzekli do niego: „Jeszcze 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś?”. Jezus im odparł: „Zapewniam was, że zanim Abraham zaczął istnieć, ja już byłem

Jan 8,58 PNŚ

Lecz Mojżesz zwrócił się do prawdziwego Boga: „Załóżmy, że pójdę do Izraelitów i powiem im: ‚Bóg waszych praojców posłał mnie do was’, a oni zapytają: ‚Jakie jest Jego imię?’. Co mam im odpowiedzieć?”. Wtedy Bóg rzekł do Mojżesza: „Stanę się, kim zechcę się stać

2 Moj 3,14 PNŚ

 

Warto pamiętać, że Ewangelia Jana powstała jako ostatnia z 4 Ewangelii. W związku z tym Jan chciał zapewne ukazać wiele aspektów z życia Jezusa, które nie tak wyraźnie były widoczne w poprzednich dziełach. Jednym z nich jest Jego boskość. Nic więc dziwnego, że kolejna dziwna sytuacja, w której pada sformułowanie „Ja Jestem” z ust Pana Jezusa, znajduje się znów w Ewangelii Jana:

Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich: Kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu: Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus: Ja jestem. Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich: Ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: Kogo szukacie? Oni zaś powiedzieli: Jezusa z Nazaretu. Jezus odrzekł: Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść.

Ew Jana 18,3-8

Reakcja na słowa Pana Jezusa jest po prostu niesamowita. Ci ludzie zaraz po tym, jak usłyszeli słowa „Ja jestem” padli z przerażenia na ziemię. Niestety w Przekładzie Nowego Świata tutaj również zostało zastosowane dziwne tłumaczenie, pomimo że w tekście oryginalnym znów pojawia się wyrażenie Ja jestem” – εγω ειμι:

Wtedy Jezus, wiedząc o wszystkim, co go czeka, wysunął się naprzód i zapytał: „Kogo szukacie?”. Odpowiedzieli: „Jezusa Nazarejczyka”. Rzekł do nich: „To ja”. A z nimi stał też Judasz, jego zdrajca

Jan 18,4-5 PNŚ

Istnieją jeszcze inne miejsca, gdzie Pan Jezus wypowiada te same sformułowanie. Jednak nie widać już tam tak wyraźnie odwołania się do Księgi Wyjścia, jak w powyższych przykładach. Chociaż ciekawe jest, że nawet ostrzegając nas przed fałszywymi prorokami, którzy przyjdą w jego imieniu, mówi On takie słowa:

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył.

Łuk 21,8

Oczywiście nie chodzi tutaj o to, że każdy fałszywy prorok używa tego sformułowania. Oznacza to po prostu, że te osoby przychodzą pod przykrywką Pana Jezusa. Pozornie to, co sobą reprezentują, jest dobre. Jednak tak naprawdę są to zwodziciele.

Podsumowując, wyraźnie widać, że εγω ειμι używane przez Pana Jezusa ma głębszy sens, niż na pierwszy rzut oka może się wydawać. Szkoda, że tak Święta rzecz, jak Biblia jest czasem tłumaczona na opak, wymijając przy tym prawdziwy sens, który ze sobą ona niesie. Dlatego studiując tę księgę, zawsze warto zaglądać do kilku tłumaczeń jednocześnie 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *